Trafikkulykke

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Trafikkulykke" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet beskriver alle trafikkulykker de siste 5 kalenderårene med personskader eller større materielle skader.

Updated: 23.10.2018
Date accepted: 23/10/2018
Date superseded: 23/10/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Public Roads Administration
Version number 2
Version name: 20180315