Trafikkulykke

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Trafikkulykke" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet beskriver alle trafikkulykker de siste 5 kalenderårene med personskader eller større materielle skader.

Updated: 23.10.2018
Date superseded: 23/10/2018
Date retired: 23/10/2018
Date draft: 30/01/2017
Submitter: Norwegian Public Roads Administration
Owner: Norwegian Public Roads Administration
Version number 1
Version name: 20150101