Tilgjengelighet - tettsted

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Tilgjengelighet - tettsted" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 6

Version name: 1.2

Updated: 6/28/2019 2:45:24 PM

Accepted: 28/06/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Superseded
Accepted
23/10/2018
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Superseded
Accepted
12/10/2018
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Superseded
Draft
02/10/2018
Norwegian Mapping Authority
1.0
Retired
Accepted
10/04/2017
Norwegian Mapping Authority
4.5
Retired
Draft
28/03/2017

No suggested documents