Tilgjengelighet - tettsted

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Tilgjengelighet - tettsted" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Tilgjengelighet - tettsted

Status: Retired

Version: 1.1.1

Updated: 10/16/2023 3:17:48 PM

Accepted: 12/10/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Retired: 28/06/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
1.2
Retired
Accepted
16/10/2023
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Retired
Accepted
12/10/2018
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Retired
Draft
02/10/2018
Norwegian Mapping Authority
1.0
Retired
Accepted
10/04/2017
Norwegian Mapping Authority
4.5
Retired
Draft
28/03/2017

No suggested documents