Tilgjengelighet - tettsted

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Tilgjengelighet - tettsted" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 28.06.2019
Date accepted: 23/10/2018
Date superseded: 28/06/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 5
Version name: 1.1.1