Tilgjengelighet - tettsted

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Tilgjengelighet - tettsted" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 02.10.2018
Date accepted: 10/04/2017
Date retired: 02/10/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 1.0