Tilgjengelighet - friluft

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Tilgjengelighet - friluft" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Tilgjengelighet - friluft

Status: Retired

Version: 1.2

Updated: 10/16/2023 3:07:55 PM

Accepted: 28/06/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Retired: 18/05/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
1.2
Retired
Accepted
28/06/2019
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Retired
Draft
03/12/2018
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Retired
Draft
03/10/2018
Norwegian Mapping Authority
1.0
Retired
Draft
26/06/2017

No suggested documents