Tilgjengelighet - friluft

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Tilgjengelighet - friluft" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 03.10.2018
Date accepted: 26/06/2017
Date retired: 03/10/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1
Version name: 1.0