Tilgjengelighet - friluft

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Tilgjengelighet - friluft" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 03.12.2018
Date accepted: 12/10/2018
Date superseded: 03/12/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 3
Version name: 1.1.1