SsbArealbruk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "SsbArealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


SsbArealbruk

Status: Sosi-valid

Version: 20230701

Updated: 6/28/2023 10:15:21 AM

Accepted: 28/06/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Statistics Norway
20170115
Superseded
Accepted
16/01/2017
Title
Owner
Version
Status
Statistics Norway
20170515
Draft