SsbArealbruk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "SsbArealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name: 20170115

Updated: 6/13/2022 10:14:45 AM

Accepted: 16/01/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 07/01/2016

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Statistics Norway
20170515
Draft