Reindrift - Beitehage

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Beitehage. Beitehage for rein er et lukket gjerde der reinen samles/oppbevares i påvente av å føres i et arbeidsgjerde.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Beitehage

Status: Valid

Version: 20221219

Updated: 12/20/2022 7:41:24 AM

Accepted: 20/12/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
20190801
Superseded
Accepted
09/09/2019
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
14.11.2016
Superseded
Accepted
16/11/2016
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents