Reindrift - Beitehage

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Beitehage. Beitehage for rein er et lukket gjerde der reinen samles/oppbevares i påvente av å føres i et arbeidsgjerde.

Updated: 04.08.2017
Date accepted: 16/11/2016
Date superseded: 04/08/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version: 14.11.2016