Reindrift - Beitehage

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Beitehage. Beitehage for rein er et lukket gjerde der reinen samles/oppbevares i påvente av å føres i et arbeidsgjerde.

Updated: 16.11.2016
Date accepted: 01/05/2015
Date superseded: 16/11/2016
Submitter: Norwegian Agriculture Agency
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version number 1