Reindrift - Beitehage

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Beitehage. Beitehage for rein er et lukket gjerde der reinen samles/oppbevares i påvente av å føres i et arbeidsgjerde.

Updated: 09.09.2019
Date accepted: 18/05/2017
Date superseded: 09/09/2019
Date draft: 04/08/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version number 3
Version name: 15.03.2017