Redegjørelse skred og flomfare

Status: Valid

Definition: Dersom tiltaket skal plasseres i et område med skred eller flomfare, skal det legges ved en faglig redegjørelse fra en ekspert for hvordan sikkerheten skal ivaretas.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: RedegjoerelseSkredOgFlom

Hierarchical code lists

Broader item

F

More specialized term