Redegjørelse forurenset grunn

Status: Valid

Definition: Dersom tiltaket skal plasseres i et område med forurenset grunn, skal det legges ved en faglig redegjørelse fra en ekspert for hvordan sikkerheten skal ivaretas.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: RedegjoerelseForurensetGrunn

Hierarchical code lists

Broader item

F

More specialized term