Kart

Status: Valid

Definition: Kart kan vedlegges dersom ansvarlig søker ønsker å illustrere spesielle forhold. Det er ikke et obligatorisk vedlegg. NB: Må ikke forveksles med situasjonsplan, som er et obligatorisk vedlegg i alle byggesaker.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Kart

Hierarchical code lists

Broader item

F

More specialized term