Andre redegjørelser

Status: Valid

Definition: Redegjørelser som ikke dekkes av de andre vedleggene for redegjørelser (skred og flomfare, andre natur- og miljøforhold, grunnforhold, estetikk og forurenset grunn).

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: AndreRedegjoerelser

Hierarchical code lists

Broader item

F

More specialized term