SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Dette dokumentet beskriver krav til en SOSI Produktspesifikasjon, og hvilke godkjenningsprosedyrer som gjelder for slike. Innholdskravene er i hovedsak basert på NS-EN ISO 19131:2008 Geografisk informasjon Produktspesifikasjoner. Rammeverket for vår nasjonale geografiske infrastruktur spesifiserer at produkter som inngår i Norge digitalt skal være i henhold til denne.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: Versjon 5.0 – august 2014

Oppdatert: 01.12.2015 08:28:40

Godkjent: 12.08.2014

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter