SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Dette dokumentet beskriver krav til en SOSI Produktspesifikasjon, og hvilke godkjenningsprosedyrer som gjelder for slike. Innholdskravene er i hovedsak basert på NS-EN ISO 19131:2008 Geografisk informasjon Produktspesifikasjoner. Rammeverket for vår nasjonale geografiske infrastruktur spesifiserer at produkter som inngår i Norge digitalt skal være i henhold til denne.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Status: Valid

Version: Versjon 5.0 – august 2014

Updated: 12/1/2015 8:28:40 AM

Accepted: 12/08/2014

No historical documents

No suggested documents