Registreringsinstruks Punktsky FKB-Ledning

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for Punktsky FKB-Ledning.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


Registreringsinstruks Punktsky FKB-Ledning

Status: Valid

Version: 5.0 - 2022-01-01

Updated: 3/8/2022 8:57:59 AM

Accepted: 08/03/2022

No historical documents

No suggested documents