Registreringsinstruks Fotogrammetrisk Elveg

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Vegnett

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Valid

Version number : 4

Version name: 2.0 - 2022-01-01

Updated: 3/8/2022 1:00:51 PM

Accepted: 09/02/2022

Draft 08/03/2022

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
4.6 - 2018-01-01
Superseded
Accepted
22/01/2018
Norwegian Mapping Authority
4.5
Retired
Draft
Geovekst
4.6
Superseded
Accepted
05/08/2016

No suggested documents