Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Vegnett

Status: Retired

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Vegnett

Updated: 24.10.2016
Date retired: 24/10/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 4.5