Driftsbygning

Status: Valid

Definition: større uthus for husdyr, avling og maskiner på en gård (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10113