AR50

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "AR50 - Arealtyper"

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 20170315

Updated: 7/24/2017 11:01:25 AM

Accepted: 24/07/2017

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Superseded
Accepted
21/09/2015
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Versjon 12.12.2016
Superseded
Accepted
01/02/2017

No suggested documents