AR50

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "AR50 - Arealtyper"

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


AR50

Status: Valid

Version: 20220523

Updated: 5/31/2022 8:49:43 AM

Accepted: 31/05/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20170315
Superseded
Accepted
24/07/2017
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Versjon 12.12.2016
Superseded
Accepted
01/02/2017
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Superseded
Accepted
21/09/2015

No suggested documents