AR50

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "AR50 - Arealtyper"

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 3

Utgave: 20170315

Oppdatert: 24.07.2017 11:01:25

Godkjent: 24.07.2017

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norsk institutt for bioøkonomi
Erstattet
Godkjent
21.09.2015
Norsk institutt for bioøkonomi
Versjon 12.12.2016
Erstattet
Godkjent
01.02.2017

Ingen foreslåtte dokumenter