AR50

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "AR50 - Arealtyper"

Updated: 01.02.2017
Date accepted: 21/09/2015
Date superseded: 01/02/2017
Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research