AR50

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "AR50 - Arealtyper"

Updated: 31.05.2022
Date accepted: 24/07/2017
Date superseded: 31/05/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version: 20170315