Kulturminner - Freda bygninger

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Freda bygninger for det offentlige kartgrunnlaget

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 6

Version name: 20180301

Updated: 8/20/2018 1:37:22 PM

Accepted: 20/08/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Directorate for Cultural Heritage
20160503
Superseded
Accepted
19/10/2017

No suggested documents