Kulturminner - Freda bygninger

Status: Submitted

Definition: Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Freda bygninger for det offentlige kartgrunnlaget

Updated: 26.09.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 20160503