Marin grense

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Marin grense" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 10/26/2020 1:21:25 PM

Accepted: 25/08/2015

Appoval text:
Krav til og godkjenning av SOSI-produktspesifikasjoner

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents