Marin grense

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Marin grense" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 16.06.2023
Date accepted: 25/08/2015
Date superseded: 09/03/2021
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway