Reindrift - Siidaområde

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Siidaområde, som avgrenser siidaer i det samiske reinbeiteområdet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 15.03.2017

Updated: 8/4/2017 12:06:10 PM

Accepted: 18/05/2017

Draft 04/08/2017

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Agriculture Agency
01.07.2016
Superseded
Accepted
16/09/2016

No suggested documents