Reindrift - Siidaområde

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Siidaområde, som avgrenser siidaer i det samiske reinbeiteområdet.

Updated: 09.01.2023
Date accepted: 18/05/2017
Date superseded: 09/01/2023
Date draft: 04/08/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version: 15.03.2017