Reindrift - Siidaområde

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Siidaområde, som avgrenser siidaer i det samiske reinbeiteområdet.

Updated: 04.08.2017
Date accepted: 16/09/2016
Date superseded: 04/08/2017
Date draft: 16/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version: 01.07.2016