Nødhavner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Nødhavner. Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk.

Submitter: The Norwegian Coastal Administration

Owner: The Norwegian Coastal Administration


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20151117

Updated: 12/2/2015 10:34:29 AM

Accepted: 02/12/2015

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
The Norwegian Coastal Administration
09.04.2014
Retired
Draft
02/12/2015

No suggested documents