Nødhavner

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Nødhavner. Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk.

Updated: 21.12.2020
Date accepted: 02/12/2015
Date superseded: 21/12/2020
Submitter: The Norwegian Coastal Administration
Owner: The Norwegian Coastal Administration
Version: 20151117