Nødhavner

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Nødhavner. Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk.

Updated: 02.12.2015
Date accepted: 02/12/2015
Date retired: 02/12/2015
Date draft: 02/12/2015
Submitter: The Norwegian Coastal Administration
Owner: The Norwegian Coastal Administration
Version: 09.04.2014