Vegkropp prosjektert

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Vegkropp prosjektert

Status: Sosi-valid

Version: 1.0

Updated: 4/5/2022 11:03:31 AM

Accepted: 02/04/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning, og godkjent som SOSI-standardisert produktspesifikasjon.

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents