Vannkraft

Dokumentet er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification, og gir en detaljert beskrivelse for det nasjonale vannkraftsystem; utbygde og planlagte kraftverk, vannveier, dammmer, regulerte innsjøer og delfelt.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Vannkraft

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 1.3

Updated: 6/12/2017 1:08:35 PM

Accepted: 22/05/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Versjon 1.2
Superseded
Accepted
20/04/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1
Superseded
Accepted
26/11/2015

No suggested documents