Vannkraft

Status: Superseded

Definition: Dokumentet er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification, og gir en detaljert beskrivelse for det nasjonale vannkraftsystem; utbygde og planlagte kraftverk, vannveier, dammmer, regulerte innsjøer og delfelt.

Updated: 20.04.2017
Date accepted: 26/11/2015
Date superseded: 20/04/2017
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 1