Steinsprang - aktsomhetsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Steinsprang - aktsomhetsområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Aktsomhetsområder for steinsprang er en nasjonalt dekkende kartserie som viser potensielt steinsprangutsatte områder på oversiktsnivå.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Steinsprang - aktsomhetsområder

Status: Sosi-valid

Version: 1.2

Updated: 8/16/2017 2:11:16 PM

Accepted: 16/08/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1.0
Superseded
Accepted
27/11/2015

No suggested documents