Steinsprang - aktsomhetsområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Steinsprang - aktsomhetsområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Aktsomhetsområder for steinsprang er en nasjonalt dekkende kartserie som viser potensielt steinsprangutsatte områder på oversiktsnivå.

Updated: 16.08.2017
Date accepted: 27/11/2015
Date superseded: 16/08/2017
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version number 1
Version name: 1.0