Stedfestingsdata for ledningsnett som er etablert eller flyttet

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av "Stedfestingsdata for ledningsnett som er etablert eller flyttet" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Stedfestingsdata for ledningsnett som er etablert eller flyttet

Status: Valid

Version: 20190101

Updated: 1/17/2019 9:43:54 AM

Accepted: 17/01/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20190101
Superseded
Accepted
14/01/2019

No suggested documents