Stedfestingsdata for ledningsnett som er etablert eller flyttet

Status: Valid

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av "Stedfestingsdata for ledningsnett som er etablert eller flyttet" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 17.01.2019
Date accepted: 17/01/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 20190101