SR16 - Skogressurskart

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "SR16 - Skogressurskart" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


SR16 - Skogressurskart

Status: Sosi-valid

Version: 20201105

Updated: 1/16/2023 12:24:17 PM

Accepted: 15/06/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 16/01/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20180615
Superseded
Accepted
16/11/2018

No suggested documents