Norsk Vann - Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian water


Norsk Vann - Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg

Status: Sosi-valid

Version: 2.2

Updated: 10/16/2019 10:46:17 AM

Accepted: 15/10/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian water
2.2
Superseded
Accepted
11/10/2019
Norwegian water
2.2
Superseded
Draft
26/09/2019
Norwegian water
2.0
Retired
Draft
20/02/2019

No suggested documents