AR50

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "AR50" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


AR50

Status: Sosi-valid

Version: versjon 20220523

Updated: 6/13/2022 9:48:49 AM

Accepted: 13/06/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
versjon 20161212
Superseded
Accepted
23/02/2017
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Superseded
Accepted
19/05/2015

No suggested documents