Nødhavner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Nødhavner. Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk.

Submitter: The Norwegian Coastal Administration

Owner: The Norwegian Coastal Administration


Nødhavner

Status: Valid

Version: 17.12.2020

Updated: 12/21/2020 9:17:13 AM

Accepted: 21/12/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
The Norwegian Coastal Administration
20151117
Superseded
Accepted
02/12/2015
The Norwegian Coastal Administration
09.04.2014
Retired
Draft
02/12/2015

No suggested documents