Forsvarets skyte- og øvingsfelt land

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet forsvarets skyte- og øvingsfelt. Geodatasettet inneholder den flatemessige utbredelsen av militære skyte- og øvingsfelt avgrenset av Forsvarets eide/leide grunn, og Forsvarets ervervede rettigheter til bruk av arealet til skyte- og øvingsaktivitet, herunder også klausulerte fareområder (sikkerhetssoner).

Submitter: The Norwegian Defence Estates Agency

Owner: The Norwegian Defence Estates Agency


Forsvarets skyte- og øvingsfelt land

Status: Valid

Version: 20201120

Updated: 11/25/2020 8:20:51 AM

Accepted: 25/11/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
The Norwegian Defence Estates Agency
20190925
Superseded
Accepted
25/09/2019
The Norwegian Armed Forces
Superseded
Accepted
07/01/2016

No suggested documents