Forsvarets skyte- og øvingsfelt land

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet forsvarets skyte- og øvingsfelt. Geodatasettet inneholder den flatemessige utbredelsen av militære skyte- og øvingsfelt avgrenset av Forsvarets eide/leide grunn, og Forsvarets ervervede rettigheter til bruk av arealet til skyte- og øvingsaktivitet, herunder også klausulerte fareområder (sikkerhetssoner).

Updated: 25.11.2020
Date accepted: 25/09/2019
Date superseded: 25/11/2020
Date draft: 01/11/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Defence Estates Agency
Version: 20190925