Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet forsvarets skyte- og øvingsfelt. Geodatasettet inneholder den flatemessige utbredelsen av militære skyte- og øvingsfelt avgrenset av Forsvarets eide/leide grunn, og Forsvarets ervervede rettigheter til bruk av arealet til skyte- og øvingsaktivitet, herunder også klausulerte fareområder (sikkerhetssoner).

Updated: 01.11.2019
Date accepted: 07/01/2016
Date superseded: 01/11/2019
Submitter: The Norwegian Armed Forces
Owner: The Norwegian Armed Forces