Byggverkets plassering og høyde for uregulert eiendom

Status: Submitted

Definition: 14

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: byggverketsPlassering